http://dati.senato.it/gruppo/42 an entity of type: gruppoParlamentare

blank nodes

xsd:string Federazione Cristiano Democratica - CDU 
xsd:date 1996-05-09 
xsd:string CDU 
xsd:date 1998-03-10 
xsd:string Cristiani Dem. Uniti-Cristiani Dem. per la Repub. 
xsd:date 1998-03-11 
xsd:string CDU-CDR 
xsd:date 1998-03-24 
xsd:string per l'UDR (CDU-CDR-Nuova Italia) 
xsd:date 1998-03-25 
xsd:string UDR(CDU-CDR-NI) 
xsd:date 1998-09-22 
xsd:string Unione Democratica per la Repubblica (UDR) 
xsd:date 1998-09-23 
xsd:string UDR 
xsd:date 1999-04-25 
xsd:string Unione Democratici per l' Europa (UDeuR) 
xsd:date 1999-04-26 
xsd:string UDeuR 
xsd:date 2000-02-16 
xsd:string Unione Democratici per l' Europa (UDEUR) 
xsd:date 2000-02-17 
xsd:string UDEUR 
xsd:date 2001-05-29 
xsd:string Scudo Crociato 
xsd:date 1995-07-04 
xsd:string Scudo Crociato 
xsd:date 1995-07-25 
xsd:string Cristiani Democratici Uniti 
xsd:date 1995-07-26 
xsd:string CDU 
xsd:date 1996-05-08 

data from the linked data cloud